Vrije tijd

 

Als je in moeilijkheden zit op verschillende vlakken, komt er vaak geen vrije tijd meer aan te pas. Toch kan een fijne ontspanning net op die momenten je hoofd vrij maken, ademruimte geven, een prettige dag betekenen voor je gezin. En ook dat is nodig. OCMW Turnhout voorziet dan ook de nodige steun voor wie met beperkte middelen ook graag aan zinvolle vrijetijdsbesteding wil doen.