Preventieve huisbezoeken bij senioren

Omdat er met de toenemende vergrijzing steeds nieuwe zorgnoden ontstaan, vindt OCMW Turnhout het belangrijk om senioren mee te ondersteunen in langer thuis te kunnen blijven wonen. Om senioren toe te leiden naar de bestaande diensten, zet OCMW Turnhout in op preventieve huisbezoeken. We starten met dit project in de wijk Schorvoort.

In het kader van de huisbezoeken gaan vrijwilligers langs bij de alleenstaande 65 plussers en samenwonende 80 plussers in Schorvoort. Tijdens dit huisbezoek gaan ze in een informeel gesprek peilen naar eventuele (zorg)vragen bij de senioren. Naden vullen de vrijwilligers een bezoekersfiche in. Deze wordt gescreend door de coördinator en er wordt eventueel doorverwezen naar andere diensten of verdere opvolging binnen OCMW Turnhout voorzien.

Procedure

Alle alleenstaande 65 plussers en alle 80 plussers van Schorvoort ontvangen een brief. Hierin staat meer uitleg over de preventieve huisbezoeken. Nadien volgt er een tweede brief met de datum en het uur waarop de vrijwilliger langs zal komen. Indien je geen huisbezoek wenst, kan je dit afzeggen.

Terug naar boven

Bedrag

Een huisbezoek is gratis.

Terug naar boven