Woningaanpassing voor personen met een handicap

Je wilt in je eigen huis blijven wonen, zoals iedereen.

Misschien moet je daarvoor een aantal aanpassingen laten aanbrengen aan jouw woning, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap biedt je hiervoor ook tegemoetkomingen.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij je Ziekenfonds.

Voorwaarden

  • Jonger zijn dan 65 jaar op het moment van de aanvraag.
  • Wonen in het Nederlandse taalgebied.
  • In België verblijven.

Terug naar boven

Procedure

Je start de inschrijvingsprocedure bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in twee stappen:

  • Je dient het formulier 'Aanvraag om inschrijving en bijstand' in. Dat formulier wordt ook dikwijls het 'A001-formulier' genoemd.
  • U laat een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken. Naar analogie met het aanvraagformulier wordt dit verslag ook wel 'A002' genoemd.

In deze twee stappen wordt enerzijds omschreven welke moeilijkheden je ondervindt door jouw handicap en anderzijds wat het VAPH voor jou kan doen.

Terug naar boven

Bedrag

Voor elke aanpassing wordt een refertebedrag of maximumbedrag voorzien.

Dit is het bedrag dat door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt terugbetaald.

Terug naar boven