Tegemoetkoming in de huurprijs

Een huursubsidie is een maandelijkste tegemoetkoming die verleend wordt aan een huurder die vanuit een 'slechte' woning verhuist naar een conforme woning op de private huurmarkt of die huurder wordt van een SVK-woning.

Verwar de tegemoetkoming in de huurprijs niet met de Vlaamse huurpremie. Het zijn twee verschillende tegemoetkomingen. Je kunt nooit beide tegemoetkomingen tegelijk ontvangen. Als je al een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangt en ondertussen ook recht krijgt op de huurpremie, dan zal Wonen-Vlaanderen de tegemoetkoming in de huurprijs stopzetten. Als je al een huurpremie ontvangt en vervolgens een tegemoetkoming in de huurprijs aanvraagt, dan zal je aanvraag voor de tegemoetkoming in de huurprijs geweigerd worden.

Voorwaarden

Als je huurder bent en de tegemoetkoming in de huurprijs wilt aanvragen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op:

inkomen, eigendom, verlaten woning, nieuwe woning en inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij.

De tussenkomst is in wezen een verhuissubsidie en wordt dus enkel toegekend bij inhuurname van een nieuwe gezonde en aangepaste woning.

Om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt, kun je best langskomen aan het loket huisvesting op het stadskantoor. Of je neem eerst telefonisch contact met ons op: 014 44 33 95.

Terug naar boven

Procedure

Je kan de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen als je verhuist of net verhuisd bent naar een nieuwe huurwoning. Je dient de aanvraag in als huurder. De huurder is de persoon die de huurovereenkomst ondertekent.

Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door jezelf, je eventuele partner en alle inwonende meerderjarige kinderen.

Meer informatie kun je terugvinden op de website van Wonen-Vlaanderen - tegemoetkoming in de huurprijs.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Het aanslagbiljet van het inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum van de tegemoetkoming. Indien je op het derde jaar voor de aanvraagdatum van de tegemoetkoming niet in België verbleef en dus niet over een aanslagbiljet beschikt, of wanneer je toen nog naar school ging, dan maken we samen met jou een verklaring op eer.
  • Huurcontract van de nieuwe woning.
  • Wanneer je een onaangepaste huurwoning verlaat, moet je ook een medisch attest toevoegen.

 

Terug naar boven

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs is gelijk aan 1/3 van de maandelijkse huurprijs op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst, met een maximum van 120 euro.

Per persoon ten laste mag je 20 euro bijtellen.

Voor inwoners van Turnhout (centrumstad) komt daar nog 10% bij.

Terug naar boven

Regelgeving