Voogdij

In bepaalde situaties kan het OCMW de voogdij voor een minderjarige opnemen. Deze mogelijkheid bestaat wanneer:

 • het OCMW  door de vrederechter als voogd wordt aangeduid voor een minderjarige waarover niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft
 • de jeugdrechtbank of het comité voor de jeugdbescherming aan het OCMW de kinderen toevertrouwen waarover het OCMW al de materiële bewaring heeft en van wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet

 De voogdij neemt een einde:

 • zodra is voorzien in de voogdij met toepassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek
 • in geval van adoptie, pleegvoogdij, erkenning of herstel van de ouders die uit het ouderlijk gezag waren ontzet, in de rechten die hun waren ontnomen

Voorwaarden

 • de jongere woont in Turnhout
 • het OCMW wordt aangesteld door de vrederechter, de jeugdrechtbank of het comité voor de jeugdbescherming

Terug naar boven

Procedure

 • de Raad voor maatschappelijk welzijn stelt onder haar leden een voogd en een toeziend voogd aan
 • de identiteit van de voogd en toeziend voogd wordt binnen de 8 dagen doorgegeven aan de vrederechter
 • de taken van de aangestelde personen:
  • de voogd heeft als taak zorg te dragen voor de persoon van de minderjarige, die hij moet opvoeden volgens de beginselen waarvoor de ouders  hebben gekozen, en de minderjarige te vertegenwoordigen in alle burgerlijke handelingen. Voor het stellen van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld een erfenis aanvaarden of verwerpen namens de minderjarige, goederen verkopen,...) moet de voogd eerst een machtiging hebben van de vrederechter.
  • de toeziend voogd oefent controle uit op de voogd en vervangt deze indien hij/zij niet kan optreden wegens belangenvermenging. De toeziend voogd heeft in principe geen bevoegdheid om tussen te komen of om controle uit te oefenen op de opvoeding van het kind.
 • de voogd legt jaarlijks verantwoording af over zijn beheer en over de zorg voor de persoon van de minderjarige

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wat betreft het beheer van de goederen van de minderjarige geldt bij de OCMW-voogdij een aparte regeling: deze zorg wordt overgelaten aan de OCMW-ontvanger.

Terug naar boven

Contact