Integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt je deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

 • je woont in Turnhout
 • je bent ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
 • je hebt bijkomende kosten om je in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • je verblijft permanent in België
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomen en het inkomen van je partner

Terug naar boven

Procedure

 • een aanvraag voor een integratietegemoetkoming doe je bij het OCMW
 • een maatschappelijk assistent helpt je verder met het in orde brengen van je aanvraag

Terug naar boven

Meebrengen

 • je identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. Je ontvangt per jaar maximaal:

 • categorie 1 (7-8 punten): € 1.148,76/jaar
 • categorie 2 (9-11 punten): € 3.914,52/jaar
 • categorie 3 (12-14 punten): € 6.254,92/jaar
 • categorie 4 (15-16 punten): € 9.112,63/jaar
 • categorie 5 (17-18 punten): € 10.337,70/jaar

(jaarbedragen geldig vanaf 1 september 2013)

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatslozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten, hebben ook recht op deze uitkering
 • een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan

Terug naar boven

Contact