Tussenkomst schoolkosten

Schoolgaande kinderen brengen een aantal kosten met zich mee. Heb je het moeilijk om voor je kind het nodige schoolmateriaal te voorzien, of de schoolrekening te betalen,... dan kan je voor hulp terecht op het OCMW.  Samen bekijken we op welke wijze het probleem kan opgelost worden.

Voorwaarden

  • je woont in Turnhout
  • je beschikt niet over de nodige financiële middelen om te voorzien in de schoolkosten van je kinderen

Terug naar boven

Procedure

  • voor een aanvraag voor tussenkomst in schoolkosten kan je elke werkdag tijdens de openingsuren terecht bij het OCMW 
  • een maatschappelijk assistent zal met jou het probleem in het kader van de schoolkosten bespreken en samen wordt gezocht naar een mogelijke oplossing
  • na een sociaal en financieel onderzoek kan mogelijk een tussenkomst worden toegekend

Terug naar boven

Meebrengen

  • je rekeninguitreksels van de laatste drie maanden
  • schoolfacturen of een overzicht van de schoolkosten

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald op basis van het resultaat van het sociaal en financieel onderzoek.

Terug naar boven

Contact