Opvang voor asielzoekers

Asielzoekers worden opgevangen in een lokaal opvanginitiatief. Het betreft de materiële opvang van asielzoekers. Een lokaal opvanginitiatief wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met mandaat van en betaald door de federale overheid. De asielzoekers worden rechtstreeks toegewezen aan het opvanginitiatief van OCMW Turnhout. Noch de asielzoeker, noch OCMW Turnhout heeft hier invloed op.  

 

In het lokaal opvanginitiatief ontvangen de mensen in principe géén financiële steun. Alles wat zij nodig hebben krijgen zij via de sociale dienst, van poetsgerief tot beddengoed.  Zij krijgen enkel leefgeld om voeding te kopen. Er wordt ook voorzien in de essentiële sociale en medische begeleiding. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.

 

 

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL) geplaatst worden, kunnen in het opvanginitiatief verblijven.

Terug naar boven

Procedure

De asielzoekers worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).

Terug naar boven

Bedrag

Het OCMW voorziet in materiële hulp en een beperkte financiële steun als wekelijks leefgeld.

Terug naar boven

Contact