Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming  voor hulp aan bejaarden is een financiële tegemoetkoming voor ouderen met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Bedoeling is om je te vergoeden voor kosten die je hebt omwille van je zorgen. Denk maar aan verplaatsingsmoeilijkheden, problemen met koken, wassen, kleden, het onderhoud van de woning, …

Voorwaarden

 • 65 jaar oud zijn
 • een verminderde graad van zelfredzaamheid vertonen van minimaal 7 punten
 • permanent in België verblijven (een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen per kalenderjaar is toegestaan)
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner

Terug naar boven

Procedure

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vraag je aan bij het OCMW (ten vroegste de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt)
 • het OCMW brengt de aanvraag voor jou in orde bij de FOD Sociale Zekerheid
 • als je jonger bent dan 80 jaar, word je steeds opgeroepen voor een medische controle
 • het duurt ongeveer 6 maanden voor je een beslissing ontvangt
 • als er iets verandert aan je inkomens- of zorgsituatie, vraag je een herziening aan

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van je inkomen en de vermindering van je zelfredzaamheid.  Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. Je ontvangt per jaar maximaal:

 • categorie 1 (7-8 punten): 943,52 euro
 • categorie 2 (9-11 punten): 3.601,61 euro
 • categorie 3 (12-14 punten): 4.378,98 euro
 • categorie 4 (15-16 punten): 5.156,12 euro
 • categorie 5 (17-18 punten): 6.333,57 euro

Terug naar boven