Bemiddeling bij uithuiszetting

De Lokale Adviescommissie Huisvesting (LAC huisvesting) is een samenwerking tussen huisvestingsmaatschappij DE ARK & Kleine Landeigendom en de dienst Woonbegeleiding van het OCMW. Het doel is om de uithuiszetting uit een woning van de huisvestingsmaatschappij te voorkomen. Tijdens deze adviescommissie bemiddelt het OCMW tussen de huurder en de huisvestingsmaatschappij. Het is de laatste kans voor de huurder om tot een oplossing te komen vooraleer de huisvestingsmaatschappij over gaat tot uithuiszetting.

Voorwaarden

  • sociale huurder zijn bij de huisvestingsmaatschappij DE ARK of de Kleine Landeigendom
  • een achterstand in de betaling van de huur

Terug naar boven

Procedure

  • de huisvestingsmaatschappij bepaalt zelf wanneer ze een dossier van een huurder op de adviescommissie wil bespreken; er zijn geen vastgelegde criteria
  • het OCMW neemt contact op met de huurder en zoekt samen met de huurder naar een mogelijke oplossing in de vorm van een betaalplan of een budgetbegeleiding
  • de huurder wordt ook uitgenodigd om aanwezig te zijn op de adviescommissie

Terug naar boven

Contact