Woonbegeleiding daklozen

Een dakloze die tijdelijk en kortstondig wordt opgevangen door particulieren (vrienden, familie,...) kan voor het vinden van een geschikte woning beroep doen op de dienst woonbegeleiding. Deze dienst zal de dakloze begeleiden bij zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting. Hiertoe wordt standaard een individueel contract opgemaakt met als doel om binnen een periode van 3 maanden een geschikte huisvesting te vinden.

 

Het contract heeft eveneens het voordeel dat de dakloze mogelijks recht blijft hebben op het leefloon voor een alleenstaande. Zo kan de dakloze ook sparen voor een huurwaarborg en verhuiskosten.

Voorwaarden

  • je bent dakloos
  • je hebt recht op leefloon of maatschappelijke hulp
  • je verblijft bij een particulier in Turnhout
  • je bent bereid in te stappen in een begeleidingstraject in samenwerking met de dienst woonbegeleiding
  • je bent bereid te sparen voor een huurwaarborg en verhuiskosten

Terug naar boven

Procedure

  • een aanvraag voor woonbegeleiding daklozen gebeurt op het OCMW
  • OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
  • binnen de 30 dagen krijg je antwoord op je vraag

Terug naar boven

Regelgeving

Omzendbrief van 7 mei 2007 betreffende de wijzigingen van de wet van 26 mei 2002.

Terug naar boven

Contact