Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en de maatschappelijk assistent van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan word je doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor hulp bij het zoeken naar werk.

 

De arbeidstrajectbegeleider zal je via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een  tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Het traject wordt uitgestippeld rekening houdend met je individuele beperkingen en mogelijkheden. Verschillende middelen kunnen ingezet worden bijvoorbeeld: een opleiding, vrijwilligerswerk, jongerenwerking, een sociale tewerkstelling bij het OCMW zelf of bij een andere organisatie, een doorverwijzing naar andere diensten,...

 

Een specifieke sociale tewerkstellingsmaatregel voor een OCMW, is de art. 60 tewerkstelling.  Bij gebruik van deze maatregel kom je in dienst bij het OCMW en wordt je tewerkgesteld binnen de eigen diensten, bij VZW's, bij sociale economie initiatieven of bij een privé werkgever. Deze tewerkstelling is beperkt in tijd, met als doel de nodige werkervaring op te doen.

 

OCMW Turnhout heeft ook een samenwerking met de OCMW's van Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse. Wekelijks gaat een arbeidstrajectbegeleider ter plaatse om cliënten van deze OCMW's te begeleiden.

Voorwaarden

  • in begeleiding zijn bij het OCMW
  • recht hebben op leefloon of maatschappelijke hulp
  • geen student zijn
  • over stabiele huisvesting beschikken
  • voldoen aan de nodige randvoorwaarden om te kunnen werken (kinderopvang, mobiliteit, cultuur, gezondheid)

Terug naar boven

Procedure

  • je maatschappelijk assistent vult samen met jou een doorverwijsbundel in voor de arbeidstrajectbegeleider
  • de arbeidstrajectbegeleider nodigt je uit voor een eerste gesprek waarin verdere afspraken worden gemaakt
  • je komt regelmatig op gesprek bij de arbeidstrajectbegeleider in het kader van je individueel traject

Terug naar boven

Bedrag

Arbeidstrajectbegeleiding is gratis.

Terug naar boven