Leefloon

Het leefloon is een financiële uitkering waarop je recht kan hebben als je geen of onvoldoende inkomsten hebt. Om een leefloon te ontvangen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. De opdracht van het OCMW is niet om je een inkomen toe te kennen, maar wel om je de kans te geven je leven terug zelfstandig in eigen handen te nemen. Het OCMW zal met jou bekijken welke de mogelijkheden zijn: een betaalde job, een geïndividualiseerd project voor sociale integratie dat leidt naar werk, een vorming, een opleiding of studies.

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet je tegelijkertijd voldoen aan volgende voorwaarden:

 • nationaliteit
  Je bent ofwel:
  • Belg
  • staatsloos
  • een erkende vluchteling
  • EU-burger of familielid dat hem begeleidt of zich bij hem voegt met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden
  • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
 • leeftijd
  Je bent ofwel:
  • minstens 18 jaar oud
  • jonger dan 18 jaar en:
   • ontvoogd door het huwelijk
   • zwanger
   • met kinderen ten laste
 • verblijfplaats
  Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.
 • inkomsten
  Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In dat laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.
 • werkbereidheid
  Je bent bereid te werken tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • andere uitkeringen
  Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Indien je recht hebt op een andere sociale uitkering moet je deze eerst aanvragen (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, een ziekteuitkering, ...).

Let op: het OCMW kan je ook vragen dat je eerst je rechten op onderhoudsgelden laat gelden bij je ouders, kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot of je adoptiekinderen of -ouders. 

Terug naar boven

Procedure

Een leefloon vraag je aan op het OCMW door:

 • de vraag zelf te stellen op de zitdag van je maatschappelijk assistent. Indien het je eerste bezoek is aan OCMW Turnhout kan je er elke werkdag van 9.00 uur tot 11.00 uur terecht, of op afspraak op dinsdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
 • de vraag schriftelijk te stellen door middel van een gewone of aangetekende brief.
 • als je gehuwd bent of samenwonend kan je partner best meekomen


OCMW Turnhout zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of je aan de voorwaarden voldoet. Binnen de 30 dagen krijg je een antwoord op je vraag.

Terug naar boven

Meebrengen

Altijd meebrengen:

 • je identiteitskaart

Indien beschikbaar meebrengen:

 • in geval van kinderbijslag: een strookje/bankrekeninguittreksel
 • in geval van loon: de loonfiches van de laatste 3 maanden
 • in geval van werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond/hulpkas met vermelding van het dagbedrag
 • in geval van pensioen: strookje/bankrekeninguittreksel
 • in geval van ziektevergoeding: strookje/bankrekeninguittreksel
 • in geval van uitkering van de FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, hulp aan derden
 • in geval van onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager kinderen
 • in geval van spaargelden: spaarboekje
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • indien werkloos: inschrijving bij de VDAB als werkzoekende
 • indien geschorst van de werkloosheidsuitkering: de beslissing van de RVA
 • indien student: verklaring inschrijving onderwijsinstelling, documenten studietoelage
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • ziekenfondsboekje: SIS-kaart en klevertje mutualiteit
 • bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Terug naar boven

Bedrag

 • ben je alleenstaande: 892,70 euro per maand
 • vorm je een gezin met je partner of met één of meerdere kinderen: 1 190,27 euro per maand
 • woon je samen met een of meerdere personen: 595,13 euro per maand

Terug naar boven

Uitzonderingen

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud, heb je geen inkomen en krijg je geen financiële steun van je ouders, dan kan je een leefloon aanvragen om te kunnen studeren. Je kan een leefloon als student aanvragen als je:

 • een studie volgt met voltijds leerplan
 • een diploma wil behalen van het secundair onderwijs, hoger onderwijs of universiteit
 • ingeschreven bent aan een erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling

Terug naar boven

Contact