Referentieadres

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Je post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding,...).


Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld, iemand die je kent). Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW van de gemeente waar ze gewoonlijk verblijven. 

Voorwaarden

  • je bent dakloos
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je vraagt een referentieadres aan bij het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft
  • je inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen

Terug naar boven

Procedure

  • een aanvraag voor een referentieadres doe je bij het OCMW
  • het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet
  • binnen de 30 dagen krijg je een antwoord op je aanvraag
  • als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet je minstens éénmaal per drie maanden je post ophalen bij het OCMW

 

Let op: Als je niet meer voldoet aan de voorwaarden kan het OCMW je referentieadres schrappen.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres.

Terug naar boven

Contact