Vlaamse aanpassingspremie 65 +

Als je 65-plusser bent, of er woont een 65-plusser bij je in, en je woning voldoet niet meer aan je behoeften, dan kun je in bepaalde gevallen een Vlaamse aanpassingspremie aanvragen voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan je woning.

Voorwaarden

Inkomensvoorwaarden

Het inkomen van de 65-plusser (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is), mag niet hoger zijn dan 29 600 euro, te verhogen met 1 540 euro per inwonend persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.

Voorwaarden betreffende de woning

De woning waarvoor je de premie wenst aan te vragen:

 • is jouw hoofdverblijfplaats.

Veelgestelde vragen ivm de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie.

Terug naar boven

Procedure

De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de Vlaamse verbeteringspremie moeten betrekking hebben op het hoofdgebouw of op een aanbouw met een woonfunctie.

De aanpassingspremie wordt aangevraagd na de werken.

Welke werken?

 • Het maken van een badkamer of toilet die aangepast is aan de noden van de 65-plusser.
  Een tweede badkamer of toilet kan enkel wanneer die zich bevindt op een andere woonverdieping.
 • Het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift.
 • Het aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning.
 • Het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen.
 • Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
 • Het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken.
 • Het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen.
 • Het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping.
 • Het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen.
 • Verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Meer informatie kun je terugvinden in de toelichtingsfolder.

Terug naar boven

Meebrengen

De verbeteringspremie wordt aangevraagd aan de hand van volgende documenten:

 • aanvraagformulier
 • gedetailleerde facturen die maximum 1 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag
 • kopie aanslagbiljet belastingen van het inkomstenjaar van 3 jaar voor de aanvraag van de 65-plusser, en eventueel zijn/haar partner, voor wie de werkzaamheden werden uitgevoerd

Kom zeker met jouw bundel langs bij de dienst Huisvesting.
Wij helpen je indien nodig, kijken jouw dossier na en sturen het voor je op naar de bevoegde dienst van Wonen Vlaanderen.

Terug naar boven

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental.

De premie bedraagt maximaal 1 250 euro en minimaal 600 euro.Dat houdt in dat je voor minstens 1 200 euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen.

Terug naar boven

Regelgeving

Voor het ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen: raadpleeg de Vlaamse Codex.

Terug naar boven