Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een laag inkomen hebben. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

Voorwaarden

 • leeftijd
  je moet minstens 65 jaar oud zijn
 • nationaliteit
  je moet Belg zijn of tot één van de onderstaande categorieën behoren:
  • vluchtelingen
  • staatslozen
  • personen met de nationaliteit van een ander Europees land
  • personen met een andere nationaliteit die recht hebben op een Belgisch rust- of overlevingspensioen
 • verblijfsplaats
  je moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.
 • inkomen
  je inkomen ligt onder de maximale bedragen die IGO voorziet. Voor de berekening wordt een onderzoek gedaan naar al je bestaansmiddelen (pensioen, eigendom,...) het maximumbedrag is:
  • samenwonende: 8093,56 euro/jaar - 674,46 euro/maand
  • alleenstaande: 12.140,34 euro/jaar - 1011,70 euro/maand

Terug naar boven

Procedure

Zodra je de vereiste leeftijd hebt bereikt en een pensioen als werknemer/zelfstandige of een tegemoetkoming voor gehandicapten of een leefloon ontvangt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen het recht op IGO automatisch.

 

Wil je toch een aanvraag doen, dan kan dit bij:
Pensioenpunt Turnhout
Renier Sniedersstraat 2-4
014 44 87 70
turnhout@sfpd.fgov.be
www.sfpd.fgov.be

 

Inlichtingen zijn ook te verkrijgen op de Turnhoutse afdeling van de Rijksdienst voor Pensioenen, Renier Sniederstraat 4 (014 44 87 70).

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van je bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

 • alleenstaande: 1.011,70 euro/maand
 • samenwonende:  674,26 euro/maand

Terug naar boven

Contact