Woningbeheersplan Begijnhof

OCMW-Turnhout stelde voor de gebouwen in het Begijnhof een Woningbeheersplan op.

Dit plan werd 2 juli 2018 goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed en is een visiedocument over het behoud en beheer van dit stukje UNESCO-werelderfgoed in de historische stadskern van Turnhout.

Volgend op het Landschapsbeheersplan, met als doel het Begijnhofplein en de voorgevels te vrijwaren voor de toekomst, focust het woningbeheersplan op de begijnhofwoningen en -gebouwen die een volledige bescherming kregen als monument in 2015.

In dit beheersplan werd het interieur, de achtergevels, de aanbouwen, de tuinen en de tuinbergingen van alle begijnhofgebouwen opgenomen.

In dit beheersplan werden al de erfgoedkenmerken en –elementen beschreven evenals een opsomming van de beheersdoelstellingen en –maatregelen voor het onderhoud van deze gebouwen voor de volgende 20 jaar

U kunt het woningbeheersplan Begijnhof Turnhout inkijken (op afspraak) bij de dienst Vastgoedbeheer (Campus Blairon 200), in het Ontmoetingscentrum De Meerloop (Begijnhof 44-45), het Begijnhofmuseum (Begijnhof 55-56) en in de BIB.

Het woningbeheersplan Begijnhof Turnhout is ook te raadplegen op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed (ID 636): https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/636.