Landschapsbeheersplan Begijnhof

OCMW Turnhout nodigde op maandag 16 juni 2014 de bewoners van het Begijnhof uit voor 3 uitgebreide sessies over het landschapsbeheersplan voor het Begijnhof van Turnhout. Zowel bewoners, inwoners van Turnhout als mensen met een hart voor het Begijnhof van Turnhout waren uitgenodigd. Op het programma: de visie op het beheer en onderhoud van het Begijnhof voor de komende 27 jaar. 

 

Het Begijnhof van Turnhout is opgenomen in de Werelderfgoed-lijst van UNESCO. De procedure die het Agentschap van de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed opstartte om al de woningen in het Begijnhof te erkennen als monument is eind mei 2014 goedgekeurd. Op deze wijze wordt het Begijnhof een volledig, beschermde werelderfgoedsite.  Het landschapsbeheersplan omvat de toekomstvisie naar structureel onderhoud van de binnenhof en het daarbijhorende groenbeheer voor de komende 27 jaar. Het plan bevat richtlijnen van Onroerend Erfgoed voor de volledige ruimte binnen het besloten Begijnhof.

 

HISTORISCH VOORONDERZOEK LEGDE DE BELANGRIJKSTE ERFGOEDKENMERKEN EN ERFGOEDELEMENTEN VAST.

Op basis van twaalf kenmerken van het Begijnhof (o.m. langgerekt pleinbegijnhof, bouwsporen, besloten karakter, bleekweides, religieus geplaatst groen, pleinen, parkaanleg, lintbebouwing en verharde en niet verharde wegenissen) en een lijst van erfgoedelementen (wegenissen, beplanting, bebouwing en verschillende soorten objecten) die als een goede huisvader bewaard dienen te worden voor de toekomst, werden een reeks beheersdoelstellingen opgesteld voor de komende 27 jaar.

Deze beheersdoelstellingen geven richting aan het landschapsbeheersplan van het Begijnhof van Turnhout.

 • Maximaal behoud van het bodemarchief
 • Behoud van het geheel
 • Bescherming van elke woning als monument
 • Behoud van streekeigen architecturale kenmerken
 • Behoud van een gesloten en stil geheel
 • Toestaan van tijdelijke, passende evenementen
 • Weren van drukke commerciële invulling
 • Voorrang aan woonfunctie
 • Uniform beheer en diverse bewoning (huur- en erfpacht)
 • Behoud van de globale context
 • Behoud van het binnenhof

 

WEG EN STOEP TOEGANKELIJKER MAKEN EN OBJECTEN GOED ONDERHOUDEN

De weg, stoep en riolering is aangepast. Het onderhoud en restauratie van de pompen, beelden, de grot en waterpartij wordt gefaseerd opgenomen in een onderhoudsdossier.

 

GROENBEHEER

Een zogenaamd VTA-onderzoek (analyse door bomendokters) heeft uitgewezen hoe het gesteld is met de geliefde bomen van het Begijnhof. Hieraan zal een actieplan gekoppeld worden. Er is tevens een verjongingsbeleid voorzien voor de hagen en men zal de herkenbaarheid van de Bleekweides visueel herstellen. Oude struiken zijn verwijderd.

 

PARKING EN MOBILITEIT

Een verkeersluw (nl. enkel laden en lossen) domein is een vereiste bij een UNESCO werelderfgoed. Er mag niet geparkeerd worden in het Begijnhof.

OCMW Turnhout heeft om een deel van het oude werkhuis op het Begijnhof de functie van fietsenstalling te geven. Op deze wijze hebben ze in hun woning meer vrijgekomen plek en zijn de fietsen op een veilige wijze gestald.

MEER WETEN?

U kunt de informatieflyer over het landschapsbeheersplan hier downloaden. Daarnaast kan het volledige landschapsbeheersplan ingekeken worden (op afspraak) bij de dienst Vastgoedbeheer (Campus Blairon 200), bij OC De Meerloop (Begijnhof 44), het Begijnhofmuseum (Begijnhof 56) en in de bibliotheek van Turnhout.

Het landschapsbeheersplan is ook te raadplegen op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed (ID. 57). Https://plannen.onroerenderfgoed.be/57