Loopbaanbegeleiding

Pionnen op stapBenieuwd naar je loopbaanperspectieven bij OCMW Turnhout? We begeleiden je van start tot finish. Individueel en op maat.

Inscholing

Je wilt je natuurlijk meteen goed in je vel voelen bij je nieuwe werkgever. Je wilt ook zo snel mogelijk weten wat er van jou verwacht wordt, en wat jij van je collega's mag verwachten. Daarom werken we voor elke nieuwe medewerker een individueel inscholingsprogramma uit. Daarin vind je terug wanneer je welke inscholingsactiviteiten moet doorlopen, en bij wie je daarvoor terecht moet. We bezorgen je je programma op je eerste werkdag. Als alles goed loopt, heb je je uiterlijk na drie maanden ingewerkt tot een echte 'ancien'.

Duidelijke feedback

Jaarlijks evalueert je leidinggevende je. Die evaluatie mag geen verrassing zijn. Daarom geeft je leidinggevende je regelmatig feedback. Bij de start van een evaluatieperiode hebben jullie samen een planningsgesprek. Je leidinggevende maakt dan met jou afspraken over wat hij het komende jaar van je verwacht. In de loop van het jaar volgt minstens één opvolggesprek - een tussentijdse round-up, zeg maar. Verder kan samen afstemmen en bijsturen altijd. Tijdens een teamoverleg of in een individueel werkoverleg, bijvoorbeeld.

Ruime opleidingsmogelijkheden

'Levenslang leren' is voor gedreven professionals een onmisbare schakel. Aan opleidingsmogelijkheden bij ons dan ook geen gebrek. We organiseren groepsopleidingen voor onderwerpen waarin meerdere medewerkers zich willen of moeten bekwamen. Maar uit plannings-, opvolg- of evaluatiegesprekken kunnen ook individuele noden blijken. Die vormen de basis voor jouw individuele begeleidingsplan, gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. 

We bieden niet alleen 'klassieke' opleidingen aan. Andere werkvormen zijn vaak efficiënter, en ontbreken niet. Bijvoorbeeld:

  • individuele coaching
  • interne intervisie
  • werkbezoeken
  • uitwisseling van best practices met andere organisaties
  • interactieve workshops
  • lezingen

Projectwerking

Elke medewerker heeft zijn werk, elke dag opnieuw. Maar in onze organisatie lopen ook projecten, naast ons dagelijkse werk. We streven immers naar vernieuwing en verbetering. Daar moet je structureel tijd voor maken. 

Projecten nemen een bijzondere plaats in in je loopbaan. Ze hangen niet ergens ver boven je hoofd, je werkt er actief aan mee. Jouw interesses en talenten bepalen waar, wanneer en hoe. Daar word je zelf beter van: projecten vormen een leerrijk biotoop, goed voor je persoonlijke ontwikkeling. En meewerken aan een project betekent: meewerken aan een betere dienstverlening. Meteen een gelegenheid om mee een steen te verleggen in de rivier.

Loopbaanontwikkeling

Talenten, interesses, ambities - in de loop van de tijd evolueren ze, bij iedereen. Waar mogelijk bieden we onze medewerkers kansen om hun loopbaan bij het OCMW uit te bouwen of te heroriënteren. Je loopbaan ontwikkelen hoeft overigens niet per se 'omhoog'. Ook horizontaal kan je groeien, door je in je functie te ontwikkelen tot expert, of door binnen de organisatie een andere, in niveau gelijke functie op te nemen.

Contact