Verloning

detail eurobiljetAantrekkelijk loon

Werken bij OCMW Turnhout levert je een aantrekkelijk loon op, volgens de barema's vastgelegd voor lokale besturen. Om je startloon te bepalen houden we rekening met je vroegere werkervaring. Niet alleen relevante ervaring die je opdeed bij andere openbare besturen telt mee. Ook relevante ervaring die je opbouwde in de privésector of als zelfstandige kunnen we in rekening brengen.

Maaltijdcheques

Elke medewerker (behalve jobstudenten) krijgt maandelijks maaltijdcheques. Per gewerkte dag ontvang je een cheque. Zelf doe je daartoe een persoonlijke bijdrage van 1,10 euro per cheque, die wordt afgehouden van je loon. De rest van het chequebedrag past het OCMW bij.

Hospitalisatieverzekering

Het OCMW sloot voor zijn medewerkers een hospitalisatieverzekering af bij Ethias. Ethias betaalt bij hospitalisatie of zware ziekte (een deel van) de medische kosten terug. Statutairen, medewerkers met een contract van onbepaalde duur, en medewerkers met een contract van bepaalde duur die minstens één jaar in dienst zijn genieten gratis van deze polis. Andere personeelsleden kunnen aansluiten aan een voordeeltarief. Dat geldt ook voor inwonende gezinsleden van personeelsleden.

Woon-werkverkeer

Wie op een duurzame manier naar het werk pendelt, belonen we. Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen rekenen op een gratis abonnement. Fietsers krijgen een fietspremie van 0,20 euro/km, die we uitbetalen per kwartaal. OCMW Turnhout beschikt overigens over een ruime, afgesloten fietsenstalling voor het personeel. Voor korte-afstand dienstverplaatsingen beschikken we over een niet onaardig park van moderne bedrijfsfietsen.

Pensioen

Voor velen nog ver weg, voor anderen dan weer wat dichterbij: het pensioen. De overheid is wat dat betreft een wat 'aparte' werkgever. Statutaire medewerkers krijgen namelijk een hoger pensioen dan contractuelen. Maar ook hier spant OCMW Turnhout zich in om dat verschil kleiner te maken. Dat doen we via de zogenaamde 'tweede pensioenpijler voor contractuelen' - een aanvullend pensioen via een groepsverzekering, zeg maar.

Contact