Info voor werkgevers

Indien je als bedrijf doelgroepwerknemers aanwerft kan je via het OCMW genieten van financiële voordelen.

Er zijn verschillende tewerkstellingsmaatregelen waar je gebruik van kan maken. Via deze maatregelen kunnen personen die verminderde kansen op tewerkstelling hebben de nodige werkervaring opdoen.

Artikel 60 tewerkstelling

Tewerkstelling door het OCMW met terbeschikkingstelling aan je bedrijf. Het betreft hier personen die recht hebben op een leefloon of een financiële steun.
Het OCMW is de juridische werkgever,verzorgt het sociaal secretariaat voor de werknemer (lonen, verzekeringen, verlof,...) en biedt begeleiding tijdens de tewerkstelling. Als werkgever oefen je zelf toezicht uit op het vlak van taakuitvoering en arbeidshouding (op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en aanvaarden van opdrachten…..).

Het OCMW betaalt het loon van de werknemer. Het OCMW krijgt een toelage van de federale overheid als tussenkomst in de loonkost. Jouw bedrijf betaalt enkel het verschil tussen het bruto jaarloon en de toelage. Als jouw bedrijf een erkenning heeft als invoegbedrijf, moet je zelfs geen tussenkomst in de loonkost betalen! Vzw's betalen eveneens geen tussenkomst.

ACTIVA 

Activa is een maatregel die het aanwerven van oudere en langdurig werkzoekenden financieel aantrekkelijker maakt. De werkzoekende moet wel een periode van inactiviteit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld ingeschreven zijn bij de VDAB of recht hebben op maatschappelijke integratie (leefloon of financiële steun krijgen van het OCMW).

Het OCMW kan een tussenkomst geven: het bedrag en de duur ervan is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun krijgt. De tussenkomst bedraagt 500 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling, pro rata aan te passen voor een deeltijdse tewerkstelling.

Alle werkgevers kunnen van deze maatregel gebruik maken.

SINE

SINE staat voor "Sociale Inschakelingseconomie". De maatregel heeft tot doel om zeer moeilijk inzetbare en langdurig werkzoekenden opnieuw in te schakelen op de arbeidsmarkt. De werkzoekende moet recht hebben op maatschappelijke integratie (leefloon/financiële hulp), een bepaalde periode van inactiviteit kunnen bewijzen en mag niet in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.

Om van deze maatregel gebruik te maken moet je als werkgever een attest als SINE-werkgever bezitten. Indien je een  SINE-werknemer tewerk stelt, krijg je een RSZ-vermindering  en een subsidie voor de loonkost (500 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling, pro rata aan te passen voor een deeltijdse tewerkstelling). Hoelang je hiervan kan genieten is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun kreeg.

 

Werkgevers kunnen voor meer informatie steeds contact opnemen met de dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW van Turnhout die ondersteuning en begeleiding biedt bij deze maatregelen.