Contract

contract met penDe overheid is een wat 'aparte' werkgever. Zo is onder meer de aard van tewerkstelling opmerkelijk: naast contractuele aanwervingen kan je voor een aantal functies bij de overheid ook aan de slag als statutair ambtenaar.

Contractuele aanwerving

Contractuele aanwervingen verlopen zoals in de privésector. Kandidaten doorlopen een formele selectieprocedure. Wie die procedure met succes afrondt, komt in aanmerking voor een contractuele betrekking. Het bestuur kan dan een contract aanbieden. Beide partijen ondertekenen die arbeidsovereenkomst.

Statutaire benoeming

Zowat een derde van onze medewerkers is statutair benoemd. Statutaire medewerkers hebben als dusdanig geen contract. Ze zijn bij beslissing van de OCMW-secretaris aangesteld door het bestuur. Die beslissing op zich is de rechtsgrond voor hun tewerkstelling. Dat gebeurt uiteraard niet zómaar: ook voor een statutaire betrekking moet je eerst met succes een formele selectieprocedure afgerond hebben. 

Of je contractueel wordt tewerkgesteld dan wel statutair wordt benoemd hangt af van de functie waarvoor je solliciteert.

Contract bepaalde duur

Voor tijdelijke tewerkstellingen biedt het OCMW contracten van bepaalde duur aan. Dat gebeurt meestal in het kader van vervangingen, om de tijdelijke afwezigheid van vaste medewerkers op te vangen. Maar ook als we tijdelijk versterking nodig hebben, bijvoorbeeld om een project tot een goed einde te brengen, kunnen medewerkers bij ons aan de slag met een contract van bepaalde duur. 

Vaak moeten vervangingen snel ingevuld worden. Daarom werven we tijdelijke medewerkers aan via een zogenaamde 'verkorte procedure'. Meestal houdt zo'n verkorte procedure in dat kandidaten deelnemen aan een selectiegesprek. Op basis daarvan wijst het bestuur het tijdelijke contract toe. 

Als zich later een definitieve vacature aandient, kunnen medewerkers die via een verkorte procedure zijn aangesteld desgewenst deelnemen aan een formele selectieprocedure. Op die manier kunnen zij vast in dienst komen.

Contact