Onze visie


OCMW Turnhout wil de eerste toegangspoort zijn voor alle inwoners, voor al hun welzijnsvragen. Dát is onze ambitie. We leggen daarbij zes accenten:

Pionnen met kompas

 

Ons huis heeft een lage drempel

Ons huis heeft een lage drempel, iedereen is welkom. Daarom brengen we ons huis zo dicht mogelijk tot bij jou. Bovendien wachten we niet altijd tot je ons opzoekt: we gaan ook actief naar je toe. Zo bereiken we niet alleen wie zelf naar ons toe stapt. Ook de 'stille' inwoner met onuitgesproken vragen nemen we mee. 

Voor ons ben je uniek

Voor ons ben je uniek. Voor ons is élke klant uniek. We respecteren je in je uniek-zijn, en laten je te allen tijde in je waarde. We engageren er ons toe, je zoveel mogelijk te begeleiden op jouw maat. Zo zorgen we er voor dat je je écht ondersteund weet en voelt. 

We streven naar zelfredzaamheid

Onze opdracht bestaat er in, je bij je welzijnsvragen te begeleiden naar zelfredzaamheid. We treden daarbij niet alleen 'genezend' op. Om inwoners te behoeden voor dreigende valkuilen voor hun welzijn, werken we ook 'voorkomend'. 

We hebben blijvend oog voor vernieuwing

Onze maatschappij beweegt, en haar welzijnsnoden veranderen. We moeten er ons voortdurend van vergewissen dat onze dienstverlening afgestemd blijft op jóuw reële noden. Daarom hebben wij blijvend oog voor vernieuwing en verbetering. 

We zijn de draaischijf voor welzijn

In regio Turnhout willen wij de draaischijf zijn voor welzijnsdienstverlening. Daarvoor is een goede samenwerking met andere welzijnsorganisaties noodzakelijk. Daarin nemen wij een actieve rol op. We zorgen er voor dat de andere welzijnsorganisaties dat weten en erkennen. 

We koesteren onze medewerkers

We koesteren onze medewerkers. Om onze ambitie waar te maken, moeten we immers kunnen rekenen op medewerkers die onze ambitie delen. Medewerkers die hun eigen opdracht daarin waarmaken vanuit een zelfgedreven instelling. We engageren er ons toe, hen daarin maximaal te ondersteunen.

Contact