Lokaal cliëntoverleg

 • Heb je te maken met verschillende hulpverleners ?
 • Weet je niet goed meer wie wat doet? Is het overzicht zoek?
 • Moeten er afspraken gemaakt worden? Is overleg nodig?

Dan kan een lokaal cliëntoverleg je mogelijks helpen.

Cliëntoverleg brengt jou - en als je dat wil ook andere voor jou belangrijke mensen uit je omgeving - samen rond de tafel met je hulpverleners. De coördinator cliëntoverleg van het  OCMW organiseert deze bijeenkomst en nodigt iedereen uit. Tijdens het overleg staan we stil bij jouw situatie, de dingen die moeilijk lopen en natuurlijk ook de dingen die goed lopen.

De coördinator is niet betrokken bij jouw hulpverlening en moedigt iedereen aan om zijn verhaal te brengen en goed te luisteren. Het doel van de bijeenkomst is amen te zoeken naar een oplossing en om concrete afspraken te maken over wie wat zal doen, zodat het geheel duidelijker wordt en er beter kan worden samengewerkt.

Lokaal cliëntoverleg is samen zoeken naar de meest geschikte én haalbare oplossing voor jouw situatie.

Voorwaarden

 • Er zijn minstens 3 hulpverleners betrokken.
 • Jij geeft toestemming  om een cliëntoverleg te organiseren en wil erbij aanwezig zijn.
 • Je verblijft in Turnhout

Terug naar boven

Procedure

 • Jij of je hulpverlener kan, alleen als jij akkoord bent, cliëntoverleg aanvragen bij de coördinator cliëntoverleg.
 • Je spreekt samen met je hulpverlener af wat je wil bespreken tijdens het overleg (en wat niet).
 • De coördinator organiseert het overleg en nodigt de mensen uit.
 • De coördinator is onpartijdig en moedigt iedereen aan om zijn verhaal te brengen en goed te luisteren.
 • De coördinator schrijft alle gemaakte afspraken neer in een verslag. Iedereen rond de tafel krijgt dat verslag en belooft dit uit te voeren.
 • Elke persoon die deelneemt heeft geheimhoudingsplicht.

Terug naar boven

Bedrag

Gratis. 

Terug naar boven