Financiële hulp

Een OCMW is bij veel burgers vooral bekend omwille van de financiële hulp die het verstrekt. Ook al zijn er tal van andere hulp- en begeleidingsmogelijkheden, financiële steun blijft een belangrijke poot van de dienstverlening.