ESF-traject anderstalige nieuwkomers

165 anderstalige nieuwkomers die nu nog amper Nederlands spreken of verstaan, worden in Turnhout binnenkort individueel begeleid om ervoor te zorgen dat ze sneller de weg vinden naar een betaalde job. OCMW Turnhout werkt voor dit nieuwe project samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en vzw WEB en kan daarvoor rekenen op onder meer Europese subsidies.

Meer dan 500 000 euro aan subsidies
Dankzij nieuwe subsidies (321 500 euro vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF), 321 500 euro vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds, 50 000 euro vanuit Provincie Antwerpen en 55 000 euro vanuit PWA Turnhout) kan dit nieuwe 22 maanden durende project van start gaan.

Taal is grootste maar niet enige drempel
Onder de Turnhoutse anderstalige leefloners is bij zo’n 6 op 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden. Daarvoor volgen ze vaak taallessen, maar ook andere problemen maken het hen moeilijk om aan een job te geraken. Sommigen zijn laag tot zeer laag geschoold en het ontbreekt hen aan de juiste vaardigheden of netwerk om in het arbeidscircuit te kunnen stappen.

Intensief één-op-ééntraject, maar niet vrijblijvend
‘Met dit nieuwe project bieden we een intensieve één-op-één-begeleiding op maat waardoor het leefloon geen werkloosheidsval wordt waar iemand nog moeilijk uit geraakt’ legt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck uit. ‘Dat traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over aanwezigheid, inzet, eigen inbreng …’

Samen met WEB en CAW
Alle deelnemers krijgen een eigen arbeidstrajectbegeleider. Die volgt de deelnemer het hele traject op een werkt samen met hem een actieplan uit met intensieve individuele begeleiding en groepstrajecten. Voor de acties gericht op arbeid en het versneld leren van het Nederlands werkt het OCMW samen met WEB vzw. Acties om het welzijn van de deelnemers te verbeteren, worden opgezet met CAW De Kempen.

Aansluiting met initiatief stadsbestuur
Burgemeester Eric Vos ziet dat dit nieuwe project mooi aansluit op het eerdere engagement van het stadsbestuur om bijkomende arbeidsplaatsen te creëren. ‘Met dit project vergroot de instroom naar de tewerkstellingsprojecten van het stadsbestuur waardoor we meer mensen die nog een kloof ervaren tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk kunnen helpen’, licht hij toe.