Dakloos

n tegenstelling tot wat velen denken, is dakloosheid niet louter een grootstad-problematiek. Ook in Turnhout zijn er daklozen. Voor OCMW Turnhout is het duidelijk: niemand hoeft tegen z'n eigen wil in op straat te overnachten. We voorzien crisisopvang waar nodig, maar zorgen ook voor langdurige woonbegeleiding om problemen duurzaam op te lossen.