Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het BCSD heeft een gesloten taakstelling: het is bevoegd om beslissingen te nemen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dit comité kan ook niet bindend advies geven aan het Vast Bureau en de OCMW- raad. Het BCSD is een verplicht comité bestaat in Turnhout uit een voorzitter en 8 leden. De voorzitter wordt verkozen uit de OCMW- raad, de leden hoeven geen lid te zijn van de OCMW- raad.

Het BCSD stelt zijn werking vast in een eigen huishoudelijk reglement. (wordt toegevoegd zodra dit goedgekeurd is).