Bestuur

Elke gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Dat heeft als opdracht er voor te zorgen dat elke inwoner een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW wordt bestuurd zoals een gemeente, maar toch ook weer een beetje anders. De OCMW-raad, het Vast bureau, en het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD).

Nieuw vanaf 1 januari 2019 is dat de samenstelling van de OCMW- raad hetzelfde is als de gemeenteraad en de leden van het Vast Bureau dezelfde zijn als die van het College van Burgemeester en Schepenen. Het BCSD blijft een apart orgaan, uniek voor de werking van het OCMW.

De werking van de beleidsorganen wordt vastgelegd in het huishoudelijke reglement en de afsprakennota. (wordt toegevoegd zodra deze goedgekeurd zijn).