Beleid

 

De aanpak van OCMW Turnhout is gebaseerd op een visie waar meer dan 80 medewerkers aan meeschreven. De visie zet zes pijlers voorop, en vormt de basis voor de strategische planning. We maken onze visie waar door de uitvoering van ons strategisch meerjarenplan.