Aangepast wonen

Eind 2016 verzelfstandigde OCMW Turnhout zijn zorgdiensten in een aparte organisatie Zorggroep Orion. Waarvoor staat Zorggroep Orion?

Zorggroep Orion staat voor een aanbod van mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg door een financieel gezonde organisatie tegen een correcte prijs.

Zorggroep Orion biedt residentiële en niet-residentiële zorg aan alsook een uitgebreid aanbod aan activiteiten en diensten in de dienstencentra. Meer informatie kan je terugvinden op www.zorggroep-orion.be.